Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden voor de basisschool zijn:

Maandag, dinsdag en donderdag: 08:30 uur – 15:00 uur 
Woensdag, vrijdag: 08:30 uur – 12:30 uur 
 

Op de Klinker is er een continurooster.
Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen de kinderen op school.
De leerkrachten eten met de kinderen in de klas. Na de lunch gaan de leerlingen naar buiten voor een pauze op het schoolplein. Tijdens het buitenspelen kunnen conciërge, leerkrachten uit andere groepen of directie mede toezicht houden tijdens het buitenspelen.
Op woensdag en vrijdag eindigt de schooldag voor de lunch.


De tijden voor de peuterspeelzaal zijn:

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:  08:30 uur – 12:30 uur