OR

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste en actieve ouders.
De leden van onze ouderraad organiseren samen met het team diverse festiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, schoolreis en afscheidsavond groep 8.
Op jaarbasis wordt er gemiddeld 5 à 6 keer vergaderd. 

Heeft u interesse in deelname, dan kunt u zich altijd bij de directie melden.