Algemene introductie

IKC De Klinker

IKC De Klinker is een school voor openbaar onderwijs. Sinds 2014 zijn wij gevestigd in een kleurrijk nieuw gebouw in Oud-Beijerland, Poortwijk III. Poortwijk III is een wijk aan de zuidrand van Oud-Beijerland, naast de bebouwing van Poortwijk I en II. De school is goed bereikbaar. Uw kind heeft hier volop de ruimte om te leren en te spelen.

Wij bieden onderwijs aan ongeveer 275 leerlingen, verdeeld over de groepen 1 t/m 8.
Daarnaast hebben wij ook een peuterspeelzaal voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
Vanuit de peuterspeelzaal creëren wij een doorgaande lijn naar de basisschool. Zowel de peuterspeelzaal als de school zijn onderdeel van Stichting De Hoeksche School. 

Er zijn 14 leslokalen, een peuterspeelzaal, 1 speellokaal en een aantal ruimtes voor extra activiteiten.  Onze schoolpleinen zijn ingericht met speelmogelijkheden voor iedere leeftijd.

Op IKC De Klinker is ons motto ‘Goed voor elkaar’.
Wij vinden het belangrijk dat wij ‘goed voor elkaar zijn.
‘Goed voor elkaar zijn’ is de basis van ons pedagogisch handelen.

Daarnaast zijn we er trots op dat we het ‘goed voor elkaar hebben.
Het ‘goed voor elkaar hebben’ is gebaseerd op ons onderwijs, ons beleid en ons team.
Op De Klinker willen wij kinderen zo goed mogelijk begeleiden en voorbereiden op de wereld waarin zij leven en waarbinnen zij een steeds grotere rol zullen vervullen; op naar sociale, zelfstandige en kritische wereldburgers!

IKC De Klinker 

Polderlaan 9
3261 ZA Oud-Beijerland
Poortwijk III
T 0186 – 32 64 77

Algemeen e-mailadres secretariaat: info.deklinker@dehoekscheschool.nl
Inschrijfformulieren en facturen: administratie.deklinker@dehoekscheschool.nl