Onze kernwaarden

Relatie, competentie en autonomie

Onze wijze van pedagogisch handelen vatten wij samen in een leidraad, onderverdeeld in de drie basisbehoeften van kinderen:

Relatie 
Gedurende het proces van opvoeden en socialiseren ontwikkelen kinderen hun zelfbeeld en hun ‘ander’-beeld. Wij hebben de taak deze beelden naar een positief uitgangspunt te sturen: ik ben oké, jij bent oké. Kinderen leren hoe zij zich, met hun eigenheid, verhouden tot de ander en weten dit de duiden. Onderlinge verschillen worden herkend, erkend en gerespecteerd. Open en eerlijke communicatie in een veilige omgeving is daarbij een belangrijk instrument om de behoeften en (onverwerkte) emoties van kinderen te kunnen doorgronden en indien wenselijk bij te sturen. 
 
Competentie 
Voor de kinderen is het duidelijk wat het doel is van het hetgeen wordt aangeboden en welke bijdrage ze daaraan moeten leveren.  
Afspraken geven grenzen aan en duidelijke begrenzing geeft vrijheid. Iedereen leert voortdurend. Fouten maken mag. Het is aan ons om zodanig positieve feedback te geven dat deze door het kind wordt omgezet in motivatie en betrokkenheid.  
 
Autonomie 
Wij leren kinderen om zelfstandig en logisch te denken, te voelen en te handelen en de regie te nemen over de keuzes die ze maken. Uitgangspunt is dat kinderen van nature de kracht en energie hebben om zichzelf verder te ontwikkelen (te groeien) en aan te passen (te veranderen) vanuit hun eigen ‘levensscript’. Dit vraagt van ons vertrouwen in de kinderen: kinderen krijgen bij ons de kans om van de gebaande paden af te wijken en te kiezen voor andere opties dan getoonde voorbeelden of veronderstellingen. Kinderen (leren om te) redeneren en reflecteren. Zij herkennen waar hun ‘eigen ik’ zich op een bepaald moment bevindt. Wij waarderen spontaniteit en stimuleren kinderen om creatief en nieuwsgierig te zijn. We bekrachtigen authenticiteit en bieden voldoende veiligheid om emoties en kwetsbaarheid te kunnen tonen.  

De volgende kernwaarden staan centraal binnen onze school