Onze peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal de Klinker

De Klinker beschikt over een eigen peuterspeelzaal, georganiseerd door De Hoeksche School Kinderopvang. In peuterspeelzaal de Klinker stimuleren wij uw kind op een actieve en speelse manier om zich verder te ontwikkelen. Een leuke en leerzame voorbereiding voor de basisschool.  

Als uw kind 2 jaar is, kunt u uw kind aanmelden. Binnen de Hoeksche School werken de kinderopvang en het basisonderwijs nauw samen. Dit geldt ook voor peuterspeelzaal De Klinker en basisschool De Klinker. De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van de groepen 1/2  gaan regelmatig met elkaar om de tafel om een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van de peuters naar de kleuters mogelijk te maken.  

Bij de peuters werken vaste pedagogisch medewerkers zodat er continuïteit is voor de kinderen. Er is een structurele dagindeling; dit geeft rust en houvast. Uw kind speelt al regelmatig samen met de kleuters en er kunnen tijdens de peuterspeelzaal ook wenmomenten worden afgesproken.  

De overgang naar de basisschool verloopt soepel door de ‘warme overdracht’ van de pedagogisch medewerker naar de leerkracht van groep 1. De leerkracht van groep 1 plant met u een kennismakingsgesprek in en het ‘entreeformulier’ wordt ingevuld. Op het entreeformulier staan vragen over de ontwikkeling van uw kind. Bij de overgang naar de basisschool vult de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf een overdrachtsformulier in en met uw toestemming wordt dat naar de school gestuurd. Al deze informatie zorgt ervoor dat wij het onderwijs zo goed mogelijk kunnen afstemmen. Samen Sterk!  

Bent u geïnteresseerd, maak gerust een afspraak voor een rondleiding!